Podstawowe informacje o ochronie danych

PODSTAWOWE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH

Odpowiedzialny: Agriker
Cel: Odpowiedz na pytania wysłane do firmy.
Legitymacja: autoryzacja przez użytkownika.
Odbiorcy: Brak przekazywania danych osobom trzecim.
Prawa: Możesz korzystać ze swoich praw w następujący sposób: e-mail na hello@agriker.com, dostarczając dokumentację potwierdzającą tożsamość wnioskodawcy.